DOL Dictionary

Danh sách từ mới nhất

9483:

điểm

9502:

cấp 1

9503:

cấp

9787:

bài 1

9788:

bài

9826:

xốp

9845:

xi mạ

9852:

xem qua

9854:

9857:

xây

9858:

xay

9878:

xa xỉ

9879:

xả

9881:

sà lan

9882:

xa hơn

9898:

vớt

9903:

vốn

9920:

vôi

9923:

vô ý

9925:

vớ

9926:

vỏ

9931:

vô lý

9938:

vít

9975:

vay

9986:

van

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background