VIETNAMESE

hồ sơ năng lực

hồ sơ năng lực công ty

ENGLISH

company profile

  

NOUN

/ˈkʌmpəni ˈproʊˌfaɪl/

Hồ sơ năng lực là một tài liệu có ghi các thông tin đầy đủ, bao quát nhất về công ty, doanh nghiệp như logo, tên, giá trị cốt lõi, thành tích, nhân sự cốt lõi, năng lực tài chính,…

Ví dụ

1.

Tạo hồ sơ năng lực hấp dẫn sẽ giúp khách hàng hiểu công ty của bạn ngoài những điều cơ bản.

Creating a compelling company profile will help your customers understand your company beyond the basics.

2.

Hồ sơ năng lực công ty là thứ thu hút khách truy cập mới để xem các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn một cách chi tiết hơn.

Your company profile is what intrigues a new visitor to check out your products or services in more detail.

Ghi chú

Một số nghĩa khác của profile:
- độ nhận diện (profile): We need to increase our company's profile in Asia.
(Chúng ta cần nâng độ nhận diện của công ty mình ở châu Á.)
- một bên mặt (profile): Drawing profiles is somehow easier than drawing the full face.
(Vẽ một bên mặt bằng cách nào đó lại dễ hơn so với vẽ toàn bộ khuôn mặt.)