VIETNAMESE

hoa sứ

hoa đại

ENGLISH

plumeria flower

  

NOUN

/pluˈmɛriə ˈflaʊər/

Hoa sứ hay hoa đại là hoa của một chi nhỏ chứa 7-8 loài cây có nguồn gốc ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Mỹ, vùng Caribe, Đông Nam Á và châu Đại dương.

Ví dụ

1.

Cây hoa sứ thực chất là cây nhỏ có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới.

Plumeria flowers are actually small trees that are native to tropical regions.

2.

Hoa sứ sử dụng mùi hương của chúng để thu hút bướm đêm thụ phấn.

Plumeria flowers use their scent to attract moths for pollination.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các loài hoa nè!
- marigold: hoa vạn thọ
- lotus: hoa sen
- zinnia: hoa cúc ngũ sắc
- hydrangea: hoa cẩm tú cầu
- rose myrtle: hoa sim
- daisy: hoa cúc hoạ mi
- cherry blossom: hoa anh đào