VIETNAMESE

định mức tiêu hao nguyên vật liệu

ENGLISH

bill of material

  

NOUN

/bɪl ʌv məˈtɪriəl/

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu là công việc quan trọng đầu tiên đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất sản phâm, tùy vào từng lĩnh vực kinh doanh.

Ví dụ

1.

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu giúp doanh nghiệp kiểm soát được lượng nguyên vật liệu xuất ra để đưa vào sản xuất thành phẩm, đưa ra giá bán cạnh tranh.

Bill of material helps businesses control the amount of raw materials exported to put into production of finished products, offering competitive prices.

2.

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu là rất cần thiết trong sản xuất và kinh doanh.

Bill of material is essential in manufacturing and trading.

Ghi chú

Cùng phân biệt material materiel nha!
- Material dùng để chỉ hàng hóa và các chất được sử dụng để tạo ra một cái gì đó hoặc các chất cấu thành của một cái gì đó.
- Materiel đề cập đến thiết bị quân sự.