VIETNAMESE

giám đốc phát triển kinh doanh

ENGLISH

business development manager

  

NOUN

/ˈbɪznəs dɪˈvɛləpmənt ˈmænəʤər/

Giám đốc phát triển kinh doanh là người chịu trách nhiệm vạch định chiến lược nhằm tăng trưởng doanh thu mà vẫn đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng, đồng thời tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới.

Ví dụ

1.

Anh đã được thăng chức lên vị trí giám đốc phát triển kinh doanh sau nhiều năm đóng góp vào thành công của đội.

He has been promoted to business development manager after years of contributing to the success of the team.

2.

Một trong những trách nhiệm của giám đốc phát triển kinh doanh là sắp xếp cuộc họp với các khách hàng doanh nghiệp tiềm năng.

One of the responsibilities of a business development manager is to arrange meetings with potential corporate clients.

Ghi chú

Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer