VIETNAMESE

giấy than

ENGLISH

carbon paper

  

NOUN

/ˈkɑrbən ˈpeɪpər/

carbonic paper

Giấy than chính là loại giấy mỏng thấm mực được sử dụng với mục đích tạo bản sao của nội dung văn bản và hình vẽ.

Ví dụ

1.

Giấy than được sử dụng để tạo một hoặc nhiều bản sao đồng thời với việc tạo ra một tài liệu gốc khi sử dụng máy đánh chữ hoặc bút bi.

Carbon paper is used for making one or more copies simultaneously with the creation of an original document when using a typewriter or a ballpoint pen.

2.

Năm 1801, Pellegrino Turri, một nhà phát minh người Ý, đã phát minh ra giấy than để cung cấp mực cho máy đánh máy cơ của mình.

In 1801, Pellegrino Turri, an Italian inventor, invented carbon paper to provide the ink for his mechanical typing machine.

Ghi chú

Phân biệt các loại giấy:
- note (giấy ghi chú): thường dùng để ghi lại những thông tin quan trọng, cần thiết
- parchment paper (giấy nến): thường dùng để nướng bánh
- draft (giấy nháp): thường dùng để ghi nháp, phác thảo ý tưởng
- carbon paper (giấy than): thường dùng để copy nội dung văn bản