VIETNAMESE

hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

ENGLISH

fragile goods please handle with care

  

NOUN

/ˈfræʤəl gʊdz pliz ˈhændəl wɪð kɛr/

Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay là một câu yêu cầu, đề cập đến sự nhẹ nhàng, cẩn thận trong quá trình vận chuyển các vật mỏng manh, dễ bị vỡ hoặc hư hỏng như thủy tinh, tấm nhựa, đồ gốm sứ, kính,... Biểu tượng hàng dễ vỡ xin nhẹ tay thường được dán trên hàng hóa cần vận chuyển để thông báo cho người chuyển hàng cẩn thận trong quá trình thao tác.

Ví dụ

1.

Hình ảnh biểu tượng hàng dễ vỡ xin nhẹ tay sẽ khó nhận biết với những bạn không thường xuyên vận chuyển hàng hóa.

The image of the fragile goods please handle with care will be difficult to recognize for those of you who do not often transport goods.

2.

Biểu tượng hàng dễ vỡ xin nhẹ tay thường có màu nổi bật.

The fragile goods please handle with care often has a prominent color.

Ghi chú

Một số mặt hàng dễ vỡ phổ biến:
- đồ thuỷ tinh: glass item
- vật liệu phòng thí nghiệm: laboratory material
- nhạc cụ: musical instrument
- phụ kiện công nghệ: technological accessories
- đá cẩm thạch: marble
- gạch lát: tile
- đồ gốm sứ: porcelain
- dụng cụ quang học: optical instrument