VIETNAMESE

mê sảng

ENGLISH

delirium

  

NOUN

/dɪˈlɪriəm/

Mê sảng là tình trạng rối loạn chức năng tâm thần ngờ, có sự biến động và thường có thể khỏi. Đặc trưng của bệnh là khả năng chú ý không còn, mất phương hướng, không có khả năng suy nghĩ rõ ràng và các dao động trong mức độ tỉnh táo.

Ví dụ

1.

Anh lầm bầm trong cơn mê sảng suốt cả đêm.

He mumbled in delirium all night.

2.

Trong cơn mê sảng, cô đã nhiều lần ngã xuống sàn.

In her delirium, she had fallen to the floor several times.

Ghi chú

Chúng ta cùng phân biệt hai khái niệm có khái niệm dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh là delirium và dementia nha!
- delirium (mê sảng): He mumbled in delirium all night. (Anh lầm bầm trong cơn mê sảng suốt cả đêm.)
- dementia (đãng trí): She is suffering from senile dementia. (Bà ấy đang bị bệnh đãng trí do tuổi già.)