VIETNAMESE

hoa thạch thảo

cúc cánh mối

ENGLISH

European Michaelmas-daisy

  
NOUN

/ˌjʊrəˈpiən Michaelmasˈdeɪzi/

Hoa thạch thảo hay cúc cánh mối là một loài thuộc chi Cúc sao (Aster) thuộc về họ Cúc (Asteraceae).

Ví dụ

1.

Hoa thạch thảo là loài hoa lâu năm ra hoa vào cuối mùa hè, thuộc chi cúc đại đóa trong họ cúc.

European Michaelmas-daisy is a late summer flowering perennial that belongs to the large genus of asters within the daisy family.

2.

Hoa thạch thảo thường nở vào cuối tháng 9, thời điểm diễn ra lễ Thánh Michael.

European Michaelmas-daisy tends to bloom at the end of September, the time of the feast of St. Michael.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các loài hoa nè!

- dahlia: hoa thược dược

- water lillies: hoa súng

- hydrangea: hoa cẩm tú cầu

- poinsettia: hoa trạng nguyên

- daisy: hoa cúc hoạ mi

- lotus: hoa sen

- hibiscus: hoa bụp giấm