DOL Dictionary

Danh sách từ mới nhất

1001:

in phun

1011:

in

1012:

ỉm

1015:

ỉa

1016:

ỉ eo

1018:

ăn vã

1023:

lạt

1033:

chưng

1034:

chay

1036:

calo

1052:

lỏng

1073:

xi rô

1074:

nước

1076:

coca

1079:

hèm

1081:

sô đa

1114:

ô long

1197:

súp de

1202:

đũa

1205:

chõ

1217:

dao ăn

1218:

dao

1236:

rế

1237:

1239:

que kem

1250:

om

1264:

niêu

1270:

thố

1274:

thìa

1280:

cadé

1319:

món á

1337:

mì gõ

1338:

mì cay

1356:

mầm

1467:

y tế

1470:

y khoa

1523:

ngươi

1532:

khỏe

1575:

cườm

1578:

covid

1618:

cho bú

1909:

yêu

1957:

cưng

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background