DOL Dictionary

Danh sách từ mới nhất

1002:

trò

1013:

tra nam

1019:

gia huy

1024:

ghệ

1025:

gay

1050:

em họ

1061:

em bé

1062:

em ấy

1070:

duyên

1122:

mợ

1123:

mình

1165:

lay ơn

1201:

thằng

1202:

thắng

1223:

thân

1273:

tay sau

1275:

tay sai

1299:

tá lý

1312:

sư mô

1352:

dì út

1355:

nùng

1425:

đấng

1456:

đa phu

1458:

pirate

1463:

cu li

1467:

cụ

1473:

đội

1476:

đoàn

1482:

huynh

1514:

hắn

1538:

sĩ phu

1548:

sai nha

1593:

phu

1603:

phận

1616:

phả

1617:

ông ý

1620:

ông ta

1638:

ổng

1641:

ơn

1657:

nòi

1661:

nhớn

1662:

nhóc

1692:

muội

1694:

vương

1712:

tớ

1759:

tình

1765:

thím

1766:

thiếp

1769:

thê

1775:

lang

1795:

kĩ sư

1851:

kêu la

1859:

kêu ca

1860:

kều

1861:

kêu

1882:

kết

1918:

kẻ

1919:

kể

1920:

1921:

1922:

ình

1925:

in tay

1927:

in phun

1937:

in

1938:

ỉm

1941:

ỉa

1942:

ỉ eo

1944:

ăn vã

1949:

lạt

1959:

chưng

1960:

chay

1962:

calo

1978:

lỏng

1999:

xi rô

2000:

nước

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background