VIETNAMESE

con dơi

ENGLISH

bat

  

NOUN

/bæt/

Bộ Dơi là bộ có số lượng loài nhiều thứ hai trong lớp Thú với khoảng 1.100 loài, chiếm 20% động vật có vú.

Ví dụ

1.

Con dơi là một con vật nhỏ như một con chuột với đôi cánh bay vào ban đêm.

Bat is a small animal like a mouse with wings that flies at night.

2.

Hầu hết mọi người nghĩ rằng con dơi rất hiếm.

Most people think bats are rare.

Ghi chú

Dơi là động vật có vú (mammals) duy nhất có thể bay được. Một số loài thú khác như chồn bay, sóc bay... trông có vẻ như có thể bay nhưng thực ra chúng chỉ có thể lượn (glide) - trong một khoảng cách có giới hạn. Khoảng 70% số loài dơi ăn sâu bọ (insects), số còn lại chủ yếu ăn hoa quả và (fruits) chỉ có vài loài ăn thịt (carnivores).