VIETNAMESE

viêm gan B

ENGLISH

hepatitis b

  

NOUN

/ˌhɛpəˈtaɪtəs bi/

Viêm gan B là bệnh gây ra bởi vi rus viêm gan siêu vi B, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của gan, có thể gây nhiễm trùng gan.

Ví dụ

1.

Virus viêm gan B đã được phân lập từ sữa mẹ.

The hepatitis B virus has been isolated from breast milk.

2.

Gần đây trên khắp thế giới, vi rút viêm gan B đã trở thành một vấn đề sức khỏe lớn.

Throughout the world, the virus hepatitis B has recently become a major health problem.

Ghi chú

Chúng ta cùng phân biệt hai bệnh viêm gan thường gặp là viêm gan B và viêm gan siêu vi nha!
- hepatitis B (viêm gan B), do virút siêu vi B gây nên: The hepatitis B virus has been isolated from breast milk. (Virus viêm gan B đã được phân lập từ sữa mẹ)
- viral hepatitis (viêm gan siêu vi), thường chỉ chung viêm gan B và C: Individual hepatocytes are affected by viral hepatitis. (Các tế bào gan riêng lẻ bị ảnh hưởng bởi bệnh viêm gan siêu vi.)