VIETNAMESE

đóng thùng

sơ vin

ENGLISH

tuck one's shirt in

  

NOUN

/tʌk wʌnz ʃɜrt ɪn/

Đóng thùng là bỏ vào quần.

Ví dụ

1.

Bạn phải đóng thùng khi đi đến trường.

You must tuck your shirt in your pants when you go to school.

2.

Đóng thùng là một quy tắc phổ biến ở hầu hết các trường ở Việt Nam.

Tucking your shirt in your pants is a popular rule in most Vietnamese schools.

Ghi chú

Đóng thùng (tuck one's shirt in) là hét gọn áo vào bên trong quần (pants), không để phần dưới (bottom of your shirt) của áo trùm lên trên quần.