DOL Dictionary

Danh sách từ mới nhất

114:

cà sa

118:

bikini

291:

áo da

334:

áo

348:

khoa y

491:

xe hoa

544:

xe bus

549:

xe bò

585:

cano

588:

buýt

591:

buồm

609:

bến