VIETNAMESE

chiến dịch Hoa phượng đỏ

ENGLISH

Red Phoenix Flower campaign

  

NOUN

/rɛd ˈfinɪks ˈflaʊər kæmˈpeɪn/

Chiến dịch Hoa phượng đỏ là một chiến dịch tình nguyện nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên là học sinh, giáo viên trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Ví dụ

1.

Chiến dịch Hoa phượng đỏ là cơ hội để các bạn sinh viên cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Red Phoenix Flower campaign is an opportunity for students to devote their youth and their enthusiasm in volunteering for the community.

2.

Tôi từng tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ khi còn là sinh viên năm nhất.

I joined Red Phoenix Flower campaign back when I was freshman.

Ghi chú

Một số chương trình tình nguyện khác ở Việt Nam:
- Mùa hè xanh: Green summer volunteer campaign
- Xuân tình nguyện: Spring volunteer campaign
- Tiếp sức mùa thi: National university entrance exam support campaign