DOL Dictionary

Từ điển Việt - Anh chính xác nhất, chi tiết nhất. Cùng phát triển Dictionary với DOL bằng việc đề xuất thêm từ vựng nhé!
DOL English tự hào đem đến từ điển Việt - Anh tốt nhất
12.851
Từ vựng
25.687
Ví dụ
12.849
Ghi chú
Nhiều từ Tiếng Việt được dịch nghĩa chính xác nhất
Khác với các từ điển Việt - Anh thông thường. DOL xây dựng từ điển của mình theo hướng Việt - Việt - Anh giúp mang lại từ tiếng Anh có nghĩa chính xác nhất theo định nghĩa tiếng Việt của từ đang tìm kiếm.
Ví dụ cụ thể được DOL tự viết riêng cho từng từ
Với mỗi từ tiếng Anh sẽ có 2-3 ví dụ tương ứng được đội ngũ học thuật của DOL viết riêng theo ngữ cảnh thường dùng của từ đó, giúp các bạn nắm được cách mà từ này được sử dụng trong câu ứng với ngữ cảnh thực tế.
Mỗi từ đều có Ghi chú riêng về cách sử dụng
Đây chính là phần đắt giá nhất trong từ điển của DOL, các bạn sẽ được cung cấp những lưu ý quan trọng của từ khi sử dụng cũng như cung cấp các kiến thức liên quan về những từ vựng dễ nhầm lẫn với từ đang tìm kiếm, giúp việc ghi nhớ hiệu quả hơn và sử dụng chính xác hơn.