VIETNAMESE

gạch bông

gạch hoa

ENGLISH

cement tile

  

NOUN

/səˈmɛnt taɪl/

encaustic cement tile

Gạch bông là một loại vật liệu xây dựng dùng để chỉ loại gạch ốp lát có hoa văn trang trí tuyệt đẹp.

Ví dụ

1.

Gạch bông rất bền với thời gian.

Cement tiles are very durable over time.

2.

Vì cấu tạo cũng như quy trình sản xuất không gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào mà gạch bông được mệnh danh là loại vật liệu thân thiện với môi trường.

Because the structure as well as the production process do not cause any negative effects, cement tiles are dubbed as an environmentally friendly material.

Ghi chú

Các loại gạch khác nè!
- gạch bông: cement tile
- gạch chịu lửa: refractory brick
- gạch đặc: solid brick
- gạch không nung: fly ash brick
- gạch ống: hollow brick