VIETNAMESE

con đuông dừa

đuông chà là, mọt cọ đỏ, mọt cọ châu Á, bọ Sago, ấu trùng Sago

ENGLISH

coconut worm

  

NOUN

/ˈkoʊkəˌnʌt wɜrm/

palm tree weevil

Đuông dừa, đuông chà là, mọt cọ đỏ, mọt cọ châu Á, bọ Sago hay ấu trùng Sago là một loài côn trùng trong họ bọ vòi voi sinh sống ở các vùng nhiệt đới thuộc châu Á.

Ví dụ

1.

Cấm buôn bán đuông dừa.

Coconut worms have not been allowed to selll.

2.

Đuông dừa là một đặc sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam.

Coconut worm is a specialty in the Mekong delta in Vietnam.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng tiếng anh về côn trùng (insect) nè!
- coconut worm: con đuông dừa
- fly: con ruồi
- cricket: con dế mèn
- butterfly: con bướm
- bee: con ong
- cockroach: con gián
- grasshopper: châu chấu