VIETNAMESE

gỗ trắc

cẩm lai nam bộ

ENGLISH

dalbergia cochinchinensis

  
NOUN

/dalbergia cochinchinensis/

Thailand rosewood, Siamese rosewood, tracwood

Gỗ trắc là loại gỗ thân to cao, có mùi chua được phân bố chủ yếu ở các vùng miền Trung như ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam và cũng được trồng dải rác ở các vùng khu vực Nam Bộ.

Ví dụ

1.

Gỗ trắc là một loài thực vật thuộc họ Đậu.

Dalbergia cochinchinensis is a species of legume in the family Fabaceae.

2.

Gỗ trắc là một loại gỗ có thân lớn, rất cứng và nặng như cây gỗ lim, nó có mùi chua nhưng lại không có mùi hăng.

Dalbergia cochinchinensis is a type of wood with a large trunk, very hard and heavy like ironwood, it has a sour smell but does not have a pungent smell.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng tiếng anh về các loại gỗ nha!

- parashorea chinensis: gỗ chò chỉ

- santalum: gỗ đàn hương

- padauk: gỗ hương

- oak: gỗ sồi

- ash: gỗ tần bì