VIETNAMESE
hạng vé máy bay
ENGLISH
fare class
NOUN
/fɛr klæs/
Hạng vé máy bay là phân loại các hạng ghế trên máy bay dựa vào chất lượng và dịch vụ.
Ví dụ
1.
Hiện có bao nhiêu hạng vé máy bay?
How many fare classes are currently available?
2.
Các hãng hàng không nội địa Việt Nam hiện đang mở bán 4 hạng vé chính.
Vietnam's domestic airlines are currently selling 4 main fare classes.
Ghi chú
Các hạng vé chính được mở bán phổ biến bởi các hãng hàng không nè!
- vé hạng nhất: first class
- vé hạng thương gia: business class
- vé hạng phổ thông đặc biệt: premium class
- vé hạng phổ thông: economy class