VIETNAMESE

gỗ chò chỉ

ENGLISH

parashorea chinensis

  

NOUN

/parashorea chinensis/

Chò chỉ (danh pháp khoa học: Parashorea chinensis) là một loài thực vật thuộc họ Dipterocarpaceae. Loài này có ở Trung Quốc và Việt Nam. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống. Thân cây chò chỉ là thân gỗ đứng, lá có gân hình mạng, mọc cách. Hoa thường mọc thành cụm.

Ví dụ

1.

Chiếc bàn này được làm từ gỗ chò chỉ.

This table was made from Parashorea chinensis.

2.

Hiện nay gỗ chò chỉ đang được xếp vào nhóm V, là loại cây được khai thác khá nhiều bởi các sản phẩm từ đồ gỗ này cứng, thớ thẳng.

Currently, the parashorea chinensis is only classified in group V, which is a type of tree that is exploited quite a lot because the products from this wood are hard, straight grain.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng tiếng anh về các loại gỗ nha!
- parashorea chinensis: gỗ chò chỉ
- santalum: gỗ đàn hương
- padauk: gỗ hương
- oak: gỗ sồi
- ash: gỗ tần bì