VIETNAMESE

hoa đậu biếc

ENGLISH

bluebellvine

  

NOUN

/bluebellvine/

Hoa đậu biếc là hoa của một loài thực vật có hoa trong họ Đậu.

Ví dụ

1.

Hoa đậu biếc là một loài hoa thuộc họ Đậu.

Bluebellvine is a plant species belonging to the family Fabaceae.

2.

Hoa đậu biếc đã được chứng minh có chứa các chất chống ung thư.

Bluebellvine has been proven to have anti-cancer properties.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các loài hoa nè!
- dahlia: hoa thược dược
- zinnia: hoa cúc ngũ sắc
- hydrangea: hoa cẩm tú cầu
- gerbera: hoa đồng tiền
- daisy: hoa cúc hoạ mi
- lotus: hoa sen
- hibiscus: hoa bụp giấm