VIETNAMESE

truyền dịch

ENGLISH

get IV fluid

  

NOUN

/gɛt aɪ-vi ˈfluəd/

Truyền dịch là truyền các chất có lợi vào cơ thể thông qua đường tĩnh mạch để hỗ trợ điều trị hoặc phục hồi sức khỏe.

Ví dụ

1.

Các bệnh nhân đã được truyền dịch trong hai ngày nay.

The patients have been getting IV fluid for two days now.

2.

Các bác sĩ khuyên tôi nên truyền dịch.

The doctors recommend me to get IV fluid.

Ghi chú

Chúng ta cùng học về một số khái niệm gân nghĩa nhau trong tiếng Anh như truyền dịch, truyền máu, truyền nước biển nha!
- get IV fluid (truyền dịch):The patients have been getting IV fluid for two days now. (Các bệnh nhân đã được truyền dịch trong hai ngày nay.)
- get IV blood (truyền máu):Can we have a donor here to help him get IV blood? (Ở đây có ai tình nguyện truyền máu cho anh ta không?)
- get IV hydration (truyền nước biển): Whenever I'm tired, I go to the hospital to get IV hydration. (Hễ cứ mệt là tôi đến bệnh viện truyền nước biển.)