VIETNAMESE

gỗ thông

ENGLISH

pine wood

  

NOUN

/paɪn wʊd/

Gỗ thông là một loại thực vật thuộc họ thông, hạt trần, phát triển ở những vùng có khí hậu ôn đới và là loại gỗ quen thuộc được sử dụng rộng rãi trong thiết kế nội thất.

Ví dụ

1.

Chúng tôi không mang theo một lượng lớn đồ nội thất bằng gỗ thông.

We don't carry a large stock of pine wood furniture.

2.

Gỗ thông chiếm ưu thế trong khu vực rừng này.

Pine wood predominate in this area of forest.

Ghi chú

Cùng học từ vựng về các loại gỗ khác nha!
- gỗ dầu: apitong
- gỗ mun: ebony
- gỗ xoài: manguier mango
- gỗ thích: maple