DOL Dictionary

Danh sách từ mới nhất

13004:

mã vùng

13009:

dân sự

13049:

rủi ro

13052:

rơi

13053:

roi

13055:

rõ rệt

13056:

rõ ràng

13057:

rọ bơm

13059:

rẻ

13064:

rất ít

13066:

rà soát

13067:

ra lệnh

13080:

quỹ

13084:

quy mô

13101:

quy chế

13102:

quy cách

13107:

quẫy

13145:

qua mặt

13147:

qua đó

13148:

qua đêm

13166:

phụ

13180:

phốt

13295:

phía sau

13300:

phí

13316:

lộ phí

13347:

tờ rơi

13365:

phần 1

13366:

phạm vi

13369:

phải

13370:

phai màu

13372:

phá dỡ

13373:

phá bỏ

13376:

ông già

13382:

ở trên

13383:

ô

13384:

ở đó

13385:

nộp

13394:

nối

13396:

nội quy

13399:

nói quá

13410:

nợ

13425:

như ý

13429:

nhưng

13431:

như sau

13436:

nhòe

13437:

nhỏ

13438:

nhờ có

13439:

nhỏ bé

13441:

nhiều

13454:

nhanh

13466:

nhận

13467:

nhãn

13486:

nhầm

13491:

nhà in

13516:

nguy cơ

13570:

ngược

13572:

ngư lôi

13574:

ngoài

13577:

ngoài ra

13586:

nghĩa

13607:

ngay khi

13635:

ngạch

13637:

nêu ra

13642:

nẹp áo

13643:

nên

13644:

nắp

13647:

nặng

13663:

mượn

13664:

mũi tên

13669:

mục

13675:

mua

13676:

mua lại

13678:

mua bán

13688:

một khi

13689:

một ít

13694:

móp

13695:

móp méo

13697:

mỏng

13701:

mòn

13707:

mới

13713:

mỗi khi

13717:

mọc

13718:

mốc

13720:

mô tơ

13722:

mô tả

13729:

mô hình

13732:

mở bán

13737:

mì xào

13738:

méo mó

13743:

méc

13744:

mẻ

13750:

vi tính

13754:

máy

13759:

máy san

13774:

máy móc

13775:

máy may

13776:

máy mài

13777:

may mặc

13784:

máy hàn

13789:

may đồ

13795:

máy cày

13802:

máy bay

13804:

máy ATM

13808:

mẫu mã

13811:

mất

13812:

mặt sau

13814:

mật mã

13828:

mang về

13829:

mạng

13830:

mảng

13836:

mãi mãi

13841:

mặc

13847:

ma túy

13848:

mặc dù

13853:

mã hóa

13854:

mã hàng

13862:

lý do

13877:

lương

13896:

luồn

13915:

lọc

13924:

lỗ

13926:

lũy kế

13927:

lô hàng

13932:

lính

13952:

lệch

13954:

lệ phí

13958:

lâu dài

13959:

lật

13964:

tìm

13974:

lão khoa

13980:

lăng xê

13982:

lần

13985:

lấn át

13986:

lần 3

13993:

làm

13997:

làm mờ

14000:

làm bù

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background