VIETNAMESE

con bạch tuộc

ENGLISH

octopus

  

NOUN

/ˈɑktəˌpʊs/

Bạch tuộc là một loại sinh vật thân ngắn, mềm, hình ôvan (oval), thuộc bộ Octopoda sống dưới đáy biển. Có khoảng 289 đến 300 loài bạch tuộc trên Trái Đất, chiếm hơn 1/3 tổng số động vật thân mềm.

Ví dụ

1.

Bạch tuộc về cơ bản là một loài nhuyễn thể thiếu vỏ nhưng có tám cánh tay và ba tim.

The octopus is essentially a mollusk that lacks a shell but has eight arms and three hearts.

2.

Con bạch tuộc có các giác trên những xúc tu của nó.

An octopus has suckers on its tentacles.

Ghi chú

Cùng phân biệt mực và bạch tuột nhé!
- Mực (squid) là một loài nhuyễn thể bơi dài, bơi nhanh với tám cánh tay và hai xúc tu dài, thường có thể thay đổi màu sắc. Nó có một đầu hình tam giác. Ngoài ra, nó có một xương sống linh hoạt, cứng gọi là bút . Hai vây có mặt trên đầu, được sử dụng để bơi ở tốc độ thấp.
- Bạch tuột (octopus) là một loài nhuyễn thể thân mềm với tám cánh tay mang mút, cơ thể mềm như túi, hàm giống mỏ mạnh mẽ và không có vỏ bên trong