VIETNAMESE

gỗ đàn hương

ENGLISH

santalum

  

NOUN

/santalum/

Gỗ đàn hương là cây hemiparait cỡ trung bình, và là một phần của cùng họ thực vật với cây tầm gửi châu Âu.

Ví dụ

1.

Gỗ đàn hương là một chi thực vật thân gỗ có hoa.

Santalum is a genus of woody flowering plants.

2.

Gỗ đàn hương là loại gỗ đắt thứ hai trên thế giới, sau gỗ đen châu Phi.

Santalum is the second most expensive wood in the world, after African blackwood.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng tiếng anh về các loại gỗ nha!
- parashorea chinensis: gỗ chò chỉ
- santalum: gỗ đàn hương
- padauk: gỗ hương
- oak: gỗ sồi
- ash: gỗ tần bì