VIETNAMESE

thoát vị bẹn

ENGLISH

inguinal hernia

  

NOUN

/ˈɪŋɡwɪnəl ˈhɜrniə/

Thoát vị bẹn là tình trạng một tạng trong ổ bụng rời khỏi vị trí của mình, thông qua một khu vực yếu kém của ống bẹn để xuống bìu.

Ví dụ

1.

Thoát vị bẹn xảy ra do sự suy yếu của các cơ ở vùng bụng dưới.

Inguinal hernias occur because of a weakening of the muscles in the lower abdomen.

2.

Nếu không được điều trị, thoát vị bẹn có thể dẫn đến các tình trạng đe dọa tính mạng như viêm ruột hoại tử.

If it is left untreated, a inguinal hernia can lead to life-threatening conditions such as necrotizing enterocolitis.

Ghi chú

Chúng ta cùng phân biệt hai khái niệm về thoát vị là inguinal hernia và herniated disc nha!
- inguinal hernia (thoát vị bẹn): Inguinal hernias occur because of a weakening of the muscles in the lower abdomen. (Thoát vị bẹn xảy ra do sự suy yếu của các cơ ở vùng bụng dưới.)
- herniated disc (thoát vị đĩa đệm): Herniated disc disease can occur anywhere along the spine, but most often occurs in the lower back. (Bệnh thoát vị đĩa đệm có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào dọc theo cột sống, nhưng thường xảy ra nhất ở phần lưng dưới.)