VIETNAMESE

hồ sơ vay vốn

ENGLISH

loan application

  

NOUN

/loʊn ˌæpləˈkeɪʃən/

Hồ sơ vay vốn là các loại giấy tờ mà ngân hàng yêu cầu khi khách hàng vay tiền tại ngân hàng đó, thông thường hồ sơ vay sẽ bao gồm các loại giấy tờ chính như: CMND, sổ hộ khẩu (xác nhận tạm trú) và gấy đề nghị vay vốn.

Ví dụ

1.

Trong hồ sơ vay vốn bạn cũng nên chuẩn bị thêm giấy chứng minh thu nhập.

You should also prepare proof of income in your loan application.

2.

Hồ sơ vay vốn là rất quan trọng để xác định liệu người cho vay sẽ cấp yêu cầu cấp vốn hoặc tín dụng.

The loan application is crucial to determining whether the lender will grant the request for funds or credit.

Ghi chú

Cùng phân biệt loan với debt nha!
- Dư nợ/nợ (debt) là bất cứ thứ gì nợ của người này với người khác. Nợ có thể liên quan đến tài sản bất động sản, tiền bạc, dịch vụ hoặc các vấn đề khác.
- Khoản vay (loan) là một hình thức nợ, nhưng cụ thể hơn, là một thỏa thuận trong đó một bên cho người khác vay tiền.