VIETNAMESE

chính ngạch

ENGLISH

official quota

  

NOUN

/əˈfɪʃəl ˈkwoʊtə/

full tax

Chính ngạch là hình thức vận chuyển hàng hóa qua biên giới thông qua các cửa khẩu với số lượng lớn.

Ví dụ

1.

Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc theo đường chính ngạch để giảm rủi ro trong thương mại biên giới tiểu ngạch.

The Ministry of Industry and Trade has advised enterprises to export goods to China using the official quota to reduce risks in non-quota border trade.

2.

Bên cạnh việc chuyển sang phương thức chính ngạch nếu có thể, Bộ đã khuyến cáo các doanh nghiệp ở Việt Nam phối hợp tốt hơn với người mua trong việc phân loại, đóng gói và dán tem các sản phẩm nông nghiệp.

Besides shifting to the official quota mode where possible, the ministry has advised enterprises in Vietnam to better coordinate with their buyers in classifying, packaging and stamping agricultural products.

Ghi chú

Cùng phân biệt officical quota unofficial quota nha!
- Chính ngạch (official quota) là hình thức vận chuyển hàng hóa qua biên giới thông qua các cửa khẩu với số lượng lớn.
- Tiểu ngạch (unofficial quota) là hình thức trao đổi, buôn bán hàng hóa giữa người dân sinh sống ở gần biên giới giữa 2 nước liền kề nhau.