VIETNAMESE

giấy nhận nợ

khế ước nhận nợ

ENGLISH

accommodation bill

  

NOUN

/əˌkɑməˈdeɪʃən bɪl/

debt acknowledgement contract

Giấy nhận nợ (hay khế ước nhận nợ) là biên bản thỏa thuận xác nhận nợ của bên cho vay và bên đi vay nhằm đảm bảo các vấn đề về mặt pháp lý, tránh những tranh chấp xảy ra sau này.

Ví dụ

1.

Giấy nhận nợ là văn bản kèm theo và không thể tách rời hợp đồng cho vay.

Accommodation bill is an attached document and cannot be separated from the loan contract.

2.

Khi có tranh chấp phát sinh, giấy nhận nợ sẽ là căn cứ chứng minh bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ vay vốn này.

When a dispute arises, the accommodation bill will be the evidence to protect the interests of the parties in this loan relationship.

Ghi chú

Cùng phân biệt bill receipt nha!
- Bill được xuất trình khi nợ tiền, hóa đơn là giấy yêu cầu thanh toán.
- Receipt được đưa ra khi một số tiền nợ đã được thanh toán, biên lai là xác nhận đã nhận được khoản thanh toán.