VIETNAMESE

giao hàng

ENGLISH

delivery

  

NOUN

/dɪˈlɪvəri/

Giao hàng là quá trình chuyển hàng hóa từ người bán đến người nhận thông qua các phương tiện vận tải khác nhau.

Ví dụ

1.

Khu vực quận này có dịch vụ giao hàng tận nơi không?

Is door-to-door delivery service available in this part of the district?

2.

Chúng tôi mang đến cho khách hàng dịch vụ giao hàng tận nơi miễn phí.

We offer customers a free door-to-door delivery service.

Ghi chú

Có 2 hình thức giao hàng chính, cùng phân biệt partial delivery complete delivery nha!
- Giao hàng từng phần (partial delivery) được hiểu là giao hàng trên nhiều con tàu, ngay cả khi những con tàu này rời cảng cùng một ngày và đến cùng cảng đến.
- Giao hàng hoàn chỉnh (complete delivery) là trong một lần giao hàng tất cả các mặt hàng sẽ được thực hiện vào ngày giao hàng muộn nhất.