VIETNAMESE

trám răng

ENGLISH

tooth filling

  

NOUN

/tuθ ˈfɪlɪŋ/

Trám răng là một phương pháp dùng trong nha khoa để khôi phục lại hình dạng, chức năng của những chiếc răng sâu hoặc vỡ, mẻ về trạng thái ban đầu.

Ví dụ

1.

Chi phí một liệu trình trám răng là bao nhiêu?

How much does one course of tooth filling cost?

2.

Một vết trám răng thường kéo dài bao lâu?

How long does a tooth filling commonly last?

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh về một số thủ thuật được sử dụng trong phòng nha nhé!
- scaling (cạo vôi răng)
- porcelain crowns (bọc răng sứ)
- dental implant (trồng răng)
- tooth extraction, tooth pulp removal (nhổ răng, lấy tủy răng)
- tooth filling (trám răng)