VIETNAMESE

chó cỏ

chó nội, chó ta

ENGLISH

native dog breeds of Vietnam

  
NOUN

/ˈneɪtɪv dɔg bridz əv viˌɛtˈnɑm/

Chó cỏ là những chú chó thuần chủng có nguồn gốc ngay tại Việt Nam ta, chính vì vậy chúng còn được gọi là chó Việt Nam. Chó cỏ là tên gọi chung của tất cả các loại chó tại Việt Nam.

Ví dụ

1.

Các giống chó cỏ của Việt Nam gồm có chó xoáy Phú Quốc, chó H’mong và chó Bắc Hà.

The native dog breeds of Vietnam includes the Phu Quoc Ridgeback, the H’mong and the Bac Ha.

2.

Chó cỏ là các giống chó thuần chủng có nguồn gốc tại Việt Nam.

The native dog breeds of Vietnam are purebred dogs originating in Vietnam.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng tiếng anh về các giống chó (dog) nè!

- dalmatian: chó đốm

- golden retriever: chó golden

- beagle: chó beagle

- shiba inu: chó shiba

- corgi: chó corgi

- bulldog: chó mặt xệ

- poodle: chó poodle