VIETNAMESE

viêm tai giữa cấp tính

ENGLISH

acute otitis media

  

NOUN

/əˈkjut əʊˈtʌɪtɪs ˈmidiə/

Viêm tai giữa cấp tính là tình trạng tai giữa bị nhiễm trùng và bị viêm.

Ví dụ

1.

Viêm tai giữa cấp tính xảy ra khi khu vực tai giữa phía màng nhĩ bị nhiễm trùng.

Acute otitis media occurs when the area behind the eardrum called the middle ear becomes involved and infected.

2.

Viêm tai giữa cấp tính là chẩn đoán nhi khoa phổ biến thứ hai trong cấp cứu.

Acute otitis media is the second most common pediatric diagnosis in the emergency.

Ghi chú

Chúng ta cùng phân biệt hai khái niệm tương tự trong tiếng Anh là acute otitis media và otitis media nha!
- acute otitis media (viêm tai giữa cấp tính), nói về triệu chứng: Acute otitis media is the second most common pediatric diagnosis in the emergency. (Viêm tai giữa cấp tính là chẩn đoán nhi khoa phổ biến thứ hai trong cấp cứu.)
- otitis media (viêm tai giữa), nói về căn bệnh: What remedy is effective to treating otitis media? (Phương thuốc nào giúp chữa viêm tai giữa hiệu quả nhất?)