VIETNAMESE
hoa tử đằng
ENGLISH
chinese wisteria
NOUN
/ʧaɪˈniz wɪˈstɪər i ə/
Hoa tủ đằng là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được (Sims) Sweet miêu tả khoa học đầu tiên. Ở Việt Nam Hoa tử đằng được gọi với những tên sau: Dây sắn tía, hoa Chu đằng, hoa Đằng la.
Ví dụ
1.
Hoa tử đằng là một loài thực vật có hoa trong họ đậu, có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Chinese wisteria, is a species of flowering plant in the pea family, native to China.
2.
Hoa tử đằng có thể chịu được nhiệt độ lạnh tới -20 F.
Chinese wisteria can withstand temperatures as cold as -20 F.
Ghi chú
Cùng học thêm một số từ vựng về các loài hoa nè!
- bauhinia variegata: hoa ban
- marigold: hoa vạn thọ
- lotus: hoa sen
- zinnia: hoa cúc ngũ sắc
- hydrangea: hoa cẩm tú cầu
- sunflower: hoa hướng dương
- daisy: hoa cúc hoạ mi