VIETNAMESE

con đà điểu

ENGLISH

ostrich

  

NOUN

/ˈɔstrɪʧ/

Đà điểu là một bộ gồm các loài chim lớn, không biết bay có nguồn gốc từ Gondwana, phần lớn trong chúng hiện nay đã tuyệt chủng.

Ví dụ

1.

Đà điểu là động vật có 2 chân di chuyển rất nhanh.

The ostrich is the fastest animal on two legs.

2.

Một con đà điểu có thể sống được từ 50-75 năm tuổi.

An ostrich will live to be 50 - 75 years old.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng tiếng anh về các loài chim (bird) đặc biệt nha!
- stork: con cò
- owl: con cú
- ostrich: con đà điểu
- eagle: con đại bàng
- chicken: con gà
- crane: con hạc