VIETNAMESE

khủng long bạo chúa

ENGLISH

tyrannosaurus

  

NOUN

/tɪrænəˈsɔrəs/

Khủng long bạo chúa là một chi khủng long chân thú sống vào cuối kỷ Phấn Trắng. Chi này chỉ gồm một loài duy nhất là Tyrannosaurus rex (thường rút gọn là T. rex).

Ví dụ

1.

Khủng long bạo chúa là một chi của họ Bạo long có chân đốt.

Tyrannosaurus is a genus of tyrannosaurid theropod dinosaur.

2.

Khủng long bạo chúa là một con khủng long ăn thịt khổng lồ, đi bằng hai chân, đuôi dài và đầu to với hàm răng sắc nhọn.

Tyrannosaurus rex was a giant, meat-eating dinosaur that walked on two legs and had a long tail and a big head with sharp teeth.

Ghi chú

Phân biệt tyrannosaurus allosaurus:
- tyrannosaurus: khủng long bạo chúa, to và mạnh mẽ hơn quái dị long.
VD: Some experts have suggested the tyrannosaurus was primarily a scavenger. - Một số chuyên gia cho rằng khủng long bạo chúa chủ yếu ăn xác thối.
- allosaurus: quái dị long, nhỏ hơn, nhanh hơn và có 2 chi trước dài hơn khủng long bạo chúa.
VD: Allosaurus was native to North America, Europe, and Portugal. - Quái dị long có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, Châu Âu và Bồ Đào Nha.