VIETNAMESE

chó đốm

ENGLISH

dalmatian

  

NOUN

/dælˈmeɪʃən/

Chó đốm là một giống chó nhà có nguồn gốc từ vùng Dalmatia (một phần của lãnh thổ Croatia), nơi mà giống chó này được tìm thấy với đặc trưng là thân hình có những đốm đen trên nền lông trắng.

Ví dụ

1.

Chó đốm là một giống chó cỡ trung bình, đặc biệt được chú ý bởi lớp phủ màu trắng độc đáo của nó được đánh dấu bằng các đốm đen hoặc màu gan.

The Dalmatian is a breed of medium-sized dog, noted for its unique white coat marked with black or liver-colored spots.

2.

Chó đốm được sinh ra với bộ lông trắng trơn và những đốm đầu tiên của chúng thường xuất hiện trong vòng 10 ngày.

Dalmatian puppies are born with plain white coats and their first spots usually appear within 10 days.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng tiếng anh về các giống chó (dog) nè!
- dalmatian: chó đốm
- golden retriever: chó golden
- beagle: chó beagle
- shiba inu: chó shiba
- corgi: chó corgi
- bulldog: chó mặt xệ
- poodle: chó poodle