VIETNAMESE

bảo dưỡng bê tông

ENGLISH

concrete curing

  

NOUN

/ˈkɑnkrit ˈkjʊrɪŋ/

curing

Bảo dưỡng bê tông là quá trình giữ ẩm thường xuyên cho bê tông trong điều kiện tác động của các yếu tố khí hậu địa phương bằng cách tưới nước trực tiếp lên bề mặt bê tông, phủ vật liệu ẩm và tưới nước, phun sương hoặc phủ các vật liệu cách nước lên mặt bê tông.

Ví dụ

1.

Chất bảo dưỡng bê tông bằng sáp nhũ tương thu được với sự kết hợp của sáp parafin, sáp vi tinh thể và sáp lỏng.

A concrete curing agent of emulsion wax was obtained with the combination of paraffin wax, microcrystal wax and liquid wax.

2.

Bảo dưỡng bê tông đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển cường độ và độ bền của bê tông.

Concrete curing plays an important role on strength development and durability of concrete.

Ghi chú

Bảo dưỡng bê tông (concrete curing) là quá trình giữ ẩm thường xuyên (regularly moisturizing concrete) cho bê tông trong điều kiện tác động của các yếu tố khí hậu địa phương (local climatic) bằng cách tưới nước trực tiếp lên bề mặt bê tông, phủ (coating) vật liệu ẩm (damp material) và tưới nước, phun sương (misting) hoặc phủ các vật liệu cách nước lên mặt bê tông.