VIETNAMESE

hoa giả

ENGLISH

artificial flower

  

NOUN

/ˌɑrtəˈfɪʃəl ˈflaʊər/

fake flower

Hoa giả không phải là loại hoa mọc tự nhiên mà là hoa nhân tạo được làm từ nhiều loạt chất liệu khác nhau như: vải, cao su nhựa, đất sét… nên sẽ đa dạng nhiều màu sắc và kích thước khác nhau.

Ví dụ

1.

Những bông hoa giả trên bàn nhìn như thật.

The artificial flowers on the table look like real.

2.

Tặng hoa giả thể hiện sự thiếu chuẩn bị và chu đáo.

Giving artificial flowers shows a lack of preparation and thought.

Ghi chú

Hoa giả được chia thành nhiều loại khác nhau. Một số loại hoa giả có thể kể đến như:
- silk flower: hoa lụa
- paper flower: hoa giấy
- fabric flower: hoa vải
- plastic flower: hoa nhựa
- rubber flower: hoa cao su