VIETNAMESE
đoàn luật sư
hiệp hội luật sư
ENGLISH
bar association
NOUN
/bɑr əˌsoʊsiˈeɪʃən/
Đoàn luật sư là tổ chức nghề nghiệp của các luật sư được thành lập và hoạt động theo luật quy định ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
Ví dụ
1.
Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh là một cơ quan luật sư chuyên nghiệp chịu trách nhiệm về các quy định của nghề luật ở thành phố Hồ Chí Minh.
Ho Chi Minh city Bar Association is a professional body of lawyers responsible for the regulation of the legal profession in Ho Chi Minh city.
2.
Đoàn luật sư quốc tế là tổ chức thành viên quốc tế hàng đầu thế giới dành cho những người hành nghề luật sư, các đoàn luật sư và hiệp hội luật sư.
The International Bar Association is the world's leading international membership organisation for legal practitioners, bar associations and law societies.
Ghi chú
Mặc dù đoàn luật sư là bar association nhưng lawyerattorney là 2 từ dùng để chỉ luật sư, cùng phân biệt 2 khái niệm này nha!
- Luật sư (lawyer) là những người tốt nghiệp từ trường luật và có thể hành nghề luật như 1 tư vấn viên ở văn phòng luật và một số nghề khác, nhưng họ không đủ tư cách tiếp nhận thân chủ và tranh tụng ở toà án.
- Luật sư (attorney) là những người đã tốt nghiệp từ trường luật, vượt qua kỳ thi luật sư và trở thành thành viên của đoàn luật sư, khi đó họ đã có đủ tư cách để tiếp nhận thân chủ và tranh trụng trước toà.