DOL Dictionary

Danh sách từ mới nhất

12001:

từ đó

12012:

truy thu

12013:

trượt

12067:

trùng

12077:

trực

12078:

trục in

12085:

tầm tay

12090:

kỳ

12091:

khi đó

12118:

treo máy

12134:

tràn lan

12139:

trả sau

12144:

tra cứu

12148:

tổng

12161:

tồn kho

12164:

tối ưu

12167:

tối đa

12171:

tòa án

12189:

tinh anh

12196:

tin tặc

12197:

tin tức

12204:

tiêu hao

12248:

tiễn

12290:

thưởng

12312:

thuê bao

12327:

thừa

12328:

thua lỗ

12333:

thử vai

12337:

thư tín

12338:

thử

12339:

thu

12340:

thu phí

12341:

thu nhỏ

12345:

thu ngân

12347:

thù lao

12348:

thu lại

12350:

thủ kho

12354:

thu hồi

12358:

thu gom

12385:

thoát ra

12396:

thiếu

12416:

thiến

12426:

thì là

12429:

thi công

12430:

thép

12437:

theo tôi

12439:

theo

12441:

theo sau

12442:

theo như

12445:

theo đó

12466:

thẻ

12467:

thay vì

12474:

thật

12482:

tháo

12501:

thanh lý

12517:

thấm

12519:

tham gia

12523:

thăm dò

12526:

thải ra

12530:

tha hồ

12533:

tem

12534:

tem phụ

12535:

tệ

12544:

tạo ra

12552:

tăng

12555:

tăng ca

12556:

tan

12557:

tan làm

12558:

tan ca

12561:

tam cấp

12565:

tại sao

12588:

tách ra

12599:

sum họp

12602:

sửa

12625:

sự cố

12631:

sơn

12633:

sơn lót

12642:

so với

12660:

sơ khai

12663:

số dư

12669:

sổ cái

12673:

sếp

12674:

séc

12677:

sau này

12679:

sau đó

12680:

sát sao

12684:

sao vậy

12686:

sao chép

12702:

cơ quan

12724:

chi cục

12781:

sở

12796:

cán bộ

12826:

có tội

12829:

án treo

12831:

bản án

12832:

án lệ

12850:

thuế

12878:

kho bạc

12887:

chi bộ

12945:

hưu trí

12960:

cử tri

12969:

bí thư

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background