DOL Dictionary

Danh sách từ mới nhất

12021:

hưu trí

12036:

cử tri

12045:

bí thư

12080:

mã vùng

12085:

dân sự

12125:

rủi ro

12128:

rơi

12129:

roi

12131:

rõ rệt

12132:

rõ ràng

12133:

rọ bơm

12135:

rẻ

12140:

rất ít

12142:

rà soát

12143:

ra lệnh

12156:

quỹ

12160:

quy mô

12177:

quy chế

12178:

quy cách

12183:

quẫy

12221:

qua mặt

12223:

qua đó

12224:

qua đêm

12242:

phụ

12256:

phốt

12371:

phía sau

12376:

phí

12392:

lộ phí

12423:

tờ rơi

12441:

phần 1

12442:

phạm vi

12445:

phải

12446:

phai màu

12448:

phá dỡ

12449:

phá bỏ

12452:

ông già

12458:

ở trên

12459:

ô

12460:

ở đó

12461:

nộp

12470:

nối

12472:

nội quy

12475:

nói quá

12486:

nợ

12501:

như ý

12505:

nhưng

12507:

như sau

12512:

nhòe

12513:

nhỏ

12514:

nhờ có

12515:

nhỏ bé

12517:

nhiều

12530:

nhanh

12542:

nhận

12543:

nhãn

12562:

nhầm

12567:

nhà in

12592:

nguy cơ

12646:

ngược

12648:

ngư lôi

12650:

ngoài

12653:

ngoài ra

12662:

nghĩa

12683:

ngay khi

12711:

ngạch

12713:

nêu ra

12718:

nẹp áo

12719:

nên

12720:

nắp

12723:

nặng

12739:

mượn

12740:

mũi tên

12745:

mục

12751:

mua

12752:

mua lại

12754:

mua bán

12764:

một khi

12765:

một ít

12770:

móp

12771:

móp méo

12773:

mỏng

12777:

mòn

12783:

mới

12789:

mỗi khi

12793:

mọc

12794:

mốc

12796:

mô tơ

12798:

mô tả

12805:

mô hình

12808:

mở bán

12813:

mì xào

12814:

méo mó

12819:

méc

12820:

mẻ

12826:

vi tính

12830:

máy

12835:

máy san

12850:

máy móc

12851:

máy may

12852:

máy mài

12853:

may mặc

12861:

máy hàn

12866:

may đồ

12872:

máy cày

12879:

máy bay

12881:

máy ATM

12885:

mẫu mã

12888:

mất

12889:

mặt sau

12891:

mật mã

12905:

mang về

12906:

mạng

12907:

mảng

12913:

mãi mãi

12918:

mặc

12924:

ma túy

12925:

mặc dù

12930:

mã hóa

12931:

mã hàng

12939:

lý do

12954:

lương

12973:

luồn

12992:

lọc

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background