VIETNAMESE

cho vay tiêu dùng

ENGLISH

consumer loan

  

NOUN

/kənˈsumər loʊn/

Cho vay tiêu dùng là hình thức vay tín chấp hoặc vay thế chấp dùng cho mục đích tiêu dùng cho cá nhân và gia đình.

Ví dụ

1.

Các khoản thế chấp, thẻ tín dụng và các khoản cho vay tiêu dùng được chốt theo lãi suất cơ bản của ngân hàng.

Mortgages, credit cards, and consumer loans are pegged to bank prime rates.

2.

Cho vay tiêu dùng là khoản cho người tiêu dùng vay để tài trợ cho các loại chi tiêu cụ thể.

A consumer loan is a loan given to consumers to finance specific types of expenditures.

Ghi chú

Cùng phân biệt loan với debt nha!
- Nợ (debt) là bất cứ thứ gì nợ của người này với người khác. Nợ có thể liên quan đến tài sản bất động sản, tiền bạc, dịch vụ hoặc các vấn đề khác.
- Khoản vay (loan) là một hình thức nợ, nhưng cụ thể hơn, là một thỏa thuận trong đó một bên cho người khác vay tiền.