VIETNAMESE
con ốc
ENGLISH
snail
NOUN
/sneɪl/
Ốc là tên chung để chỉ hầu hết các loài động vật thân mềm trong lớp Chân bụng.
Ví dụ
1.
Ốc biển ăn rất ngon.
Sea snail is very delicious.
2.
Con ốc có hai phần chính là phần mềm và phần vỏ.
Snails have two main parts: software and shell.
Ghi chú
Phân biệt snail và slug:
- Snail: Ốc là tên chung để chỉ hầu hết các loài động vật thân mềm trong lớp Chân bụng. Ốc là loài ăn tạp có thể ăn một số loài thân mềm khác hoặc một số xác chết của động vật khác.
- Slug: Sên là động vật thân mềm ở cạn, có dạng giun, không có vỏ, tiết nhiều chất nhờn để tự bảo vệ, ăn thực vật và các chất mùn bã.