VIETNAMESE
hành chính nhân sự
ENGLISH
HR and admin
NOUN
/eɪʧ-ɑr ænd ædmɪn/
Hành chính nhân sự là vị trí đảm nhiệm chức năng của sự tổ hợp hai nhiệm vụ giữa “Hành chính” và “Nhân sự”, nghĩa là bạn sẽ làm việc và chịu trách nhiệm với các công việc liên quan tới thủ tục hành chính nói chung của công ty và thực hiện tổ chức các công tác văn thư để lưu trữ thông tin của nhân viên.
Ví dụ
1.
Hành chính nhân sự là một vị trí quan trọng trong việc duy trì và phát triển các hoạt động của một tổ chức, doanh nghiệp.
HR and admin officer is an important position in maintaining and developing the activities of an organization or enterprise.
2.
Công việc chính của nhân viên hành chính nhân sự bao gồm việc quản lý và giám sát các sự kiện, các kế hoạch nội bộ công ty.
The main job of an HR and admin officer includes the management and supervision of internal company events and plans.
Ghi chú
Một số phòng ban trong công ty nè!
- phòng kế toán: accounting department
- phòng kiểm toán: audit department
- phòng hành chính: administration department
- phòng nhân sự: human resources department
- phòng tiếp thị: marketing department
- phòng kinh doanh: sales department