VIETNAMESE
con sam biển
cua móng ngựa
ENGLISH
horseshoe crab
NOUN
/ˈhɔrˌsʃu kræb/
Sam biển là loài động vật có hình dáng giống hình móng ngựa có màu nâu và dài khoảng 50cm ở giai đoạn trưởng thành. Chúng phát triển bằng cách lột bộ xương bên ngoài.
Ví dụ
1.
Con sam biển là động vật chân đốt sống ở biển và nước lợ thuộc họ Limulidae.
Horseshoe crabs are marine and brackish water arthropods of the family Limulidae.
2.
Sam biển là loài vật sống ở các vùng ven biển Việt Nam, nơi có thủy triều cao.
Horseshoe crab is an animal that lives in the coastal areas of Vietnam, where the tide is high.
Ghi chú
Sam biển (horseshoe crab) là loài động vật có hình dáng giống hình móng ngựa (horseshoe-shaped) có màu nâu và dài khoảng 50cm ở giai đoạn trưởng thành. Chúng phát triển bằng cách lột bộ xương bên ngoài (shedding the outer skeleton).