VIETNAMESE
tiêu chảy cấp
ENGLISH
acute diarrhea
NOUN
/əˈkjut ˌdaɪəˈriə/
Bệnh tiêu chảy cấp tính là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, với các triệu chứng chính là tiêu chảy, nôn, mất nước, rối loạn điện giải.
Ví dụ
1.
Tiêu chảy cấp ở người lớn là một vấn đề phổ biến mà các bác sĩ gia đình hay gặp phải.
Acute diarrhea in adults is a common problem encountered by family physicians.
2.
Tiêu chảy cấp có thể khiến bạn mất nước nghiêm trọng.
Acute diarrhea can make you severely dehydrated.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt hai từ trong tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn là acute diarrhea và diarrhea nha!
- acute diarrhea (tiêu chảy cấp), thường thiên về triệu chứng: Acute diarrhea can make you severely dehydrated. (Tiêu chảy cấp có thể khiến bạn mất nước nghiêm trọng.)
- diarrhea (tiêu chảy), thường nói về chứng bệnh kéo dài: Several days later, the vomiting and diarrhea decline. (Vài ngày sau, tình trạng nôn mửa và tiêu chảy giảm hẳn.)