VIETNAMESE

bán hàng đa cấp

kinh doanh đa cấp, tiếp thị đa cấp

ENGLISH

multi-level selling

  

NOUN

/ˈmʌlti-ˈlɛvəl ˈsɛlɪŋ/

network marketing, pyramid selling, multi-level marketing

Bán hàng đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh.

Ví dụ

1.

Bán hàng đa cấp là một chiến lược tiếp thị gây tranh cãi để bán sản phẩm hoặc dịch vụ.

Multi-level selling is a controversial marketing strategy for the sale of products or services.

2.

Trong bán hàng đa cấp, kế hoạch trả thưởng thường trả cho người tham gia từ hai dòng doanh thu tiềm năng.

In multi-level selling, the compensation plan usually pays out to participants from two potential revenue streams.

Ghi chú

Cùng phân biệt multi-level sellingtraditional selling nha!
- Bán hàng truyền thống (traditional selling) là hình thức bán hàng trực tiếp, thu nhập của mỗi cá nhân chỉ đến từ số hàng họ bán được.
- Bán hàng đa cấp (multi-level selling) là hình thức bán hàng dựa trên hoa hồng, thu nhập của mỗi cá nhân đến từ số hàng họ bán được và số người họ chiêu mộ được cho tổ chức.