VIETNAMESE

giá xuất xưởng

ENGLISH

EX Works

  

NOUN

/ɛks wɜrks/

Giá xuất xưởng là một điều khoản cơ bản trong Bộ quy tắc thương mại quốc tế dành cho tất cả các phương thức vận tải: đường thủy nội địa, đường hàng không, đường biển…. trong đó, người bán sẽ bàn giao hàng tại nhà máy, kho xưởng….và người mua sẽ chịu trách nhiệm với tất cả công việc còn lại như: xếp hàng lên phương tiện vận chuyển, đặt tàu…

Ví dụ

1.

Điều kiện giá xuất xưởng có thể sử dụng cho mọi phương thức vận chuyển đường biển, đường hàng không và có thể sử dụng trong vận chuyển đa phương thức, kết hợp các phương thức vận chuyển với nhau.

EX Works terms can be used for all modes of transport by sea, by air and can be used in multimodal transport, combining modes of transport.

2.

Điều kiện giá xuất xưởng là điều kiện mà nghĩa vụ của người bán là ít nhất, còn người mua phải làm mọi việc từ vận chuyện nội địa, vận chuyển quốc tế, làm thủ tục hải quan đầu xuất, thủ tục hải quan đầu nhập, chịu rủi ro, chi phí trong quá trình vận chuyển.

EX Works is the condition where the seller's obligation is the least, and the buyer has to do everything from domestic transportation, international shipping, customs clearance for export, customs clearance for import. , bear the risk, costs in transit.

Ghi chú

Giá xuất xưởng (EX Works) là một điều khoản cơ bản (basic provision) trong Bộ quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms) dành cho tất cả các phương thức vận tải: đường thủy nội địa (inland waterway), đường hàng không (airway), đường biển…. trong đó, người bán sẽ bàn giao hàng (hand over the goods) tại nhà máy (factory), kho xưởng (warehouse)….và người mua sẽ chịu trách nhiệm với tất cả công việc còn lại như: xếp hàng (load) lên phương tiện vận chuyển, đặt (book) tàu…